Monthly Archives: mars 2008JUHUU:D

Hei og hå, nå har me nettopp vært ute å gått tur, fått litt friske loft, så va de meiningå at me sgo se Anna Pihl, men de e någe gale med tven, så me må se de på tv2.no, å de va isje någe godt, så me får ta å se de itte de e ferdigt…. En kjempegoe nyhet e jo at meg å...

Les mer